1 Kilpailuiden hakeminen

Suomen Pyöräilyn jäsenseurat hakevat SM-kilpailuja edeltävän vuoden syyskuun 30. päivään mennessä. Muita kansalliseen kalenteriin tulevia kilpailuja voidaan hakea 30.11. asti mikäli kalenteria ei ole ennen sitä julkaistu.

Lähetä hakemus osoitteeseen suomidh@gmail.com

Hakemuksessa tulee olla seuraavat tiedot:

 • Toivottu kilpailuajankohta

 • Järjestävä seura

 • Kilpailun johtajan nimi, puhelinnumero ja sähköposti

 

2 Kilpailuiden järjestäminen
2.1 Yleistä

Tämän ohjeen tavoitteena on muistilistamaisesti auttaa alamäkikilpailuiden järjestäjiä, jotta kilpailut sujuisivat kilpailijoiden ja yleisön näkökulmasta mahdollisimman hyvin ja turvallisesti.

Kilpailuissa noudatetaan Suomen Pyöräilyn hyväksymiä sääntöjä, joihin voi tutustua tarkemmin osoitteessa:

https://pyoraily.fi/suomenpyoraily/yksikot-ja-valiokunnat/saanto-ja-tuomarivaliokunta/saannot/

2.2 Kilparata
2.2.1 Suunnittelu

Rata pitää suunnitella hyvissä ajoin ennen kilpailua ja se on hyväksytettävä kilpailun ylituomarilla mieluiten viikkoa ennen sen julkistamista. Radan tulee koostua alaspäin viettävästä vaihtelevasta maastosta: mutkista, kivikoista, hyppyreistä, metsäpoluista ja rinneosuuksista jne. Radalla on oltava nopeita ja teknisiä osuuksia. Radan tulee korostaa ajajien teknisiä ominaisuuksia ennemmin kuin heidän fyysisiä kykyjään. Vaikeat ja vaaralliset paikat (esimerkiksi pahat kivikot, pudotukset ja isommat hyppyrit) on voitava kiertää, mutta kiertämisen on oltava hitaampaa, kuin tarkoitettua linjaa ajaminen.

2.2.2 Radan turvallisuus

Radalta ja sen välittömästä läheisyydestä on poistettava kaikki sellaiset rataan kuulumattomat tekijät, jotka voivat vahingoittaa ajajaa hänen kaatuessaan tai ajaessaan ulos radalta. Tällaisia tekijöitä ovat muun muassa irtonaiset kivet, kannot, oksat ja puut sekä muut kappaleet, jotka eivät jousta niihin törmättäessä. Ellei riskitekijöitä voida poistaa, on ne suojattava suojapatjoin. Heinäpaalien käyttö on kiellettyä. Ratanauhojen sisäpuolelta tulisi poistaa pinnanmuotojen näkyvyyttä haittaava heinä sekä puiden oksat. Mahdollisiin rotkoihin suistuminen on estettävä suoja-aidoin. Reiällistä suojaverkkoa ei kuitenkaan saa käyttää radan välittömässä läheisyydessä.

2.2.3 Luonnos radasta

Radasta tulee tehdä liitteen kaltainen luonnos, jonka runko on myös syytä julkaista osana verkossa olevaa kilpailutiedotetta. Luonnokseen merkitään merkittävimmät ratakohdat sekä ensiapupartioiden ja ratavahtien sijainnit. Keskeisimmät ratakohdat nimetään luonnokseen.

Luonnoksen laatimista varten soveltuvia kartta- ja ilmakuvapohjia saa esimerkiksi osoitteesta https://asiointi.maanmittauslaitos.fi/karttapaikka/.

2.2.4 Radan merkitseminen

Radan pääpiirteiden tulee olla merkittynä viimeistään kaksi päivää ennen kilpailua. Varsinaisten ratamerkintöjen tulee olla viimeisteltynä viimeistään kaksi tuntia ennen harjoitusten alkamista.

Rata tulee merkitä ratanauhalla koko matkalta molemmin puolin mahdollisimman leveästi. Paikoissa, joihin voidaan olettaa, että kokoontuu paljon yleisöä, tai joissa ajajat voivat ajaa ulos radalta, kannattaa radan viereen rajata erillinen suoja-alue, joka on suljettu yleisöltä. Kilpailun järjestäjälle toimitetaan ratanauhaa dh-jaostolta.

Ratakeppeinä tulee käyttää mieluiten PVC:stä tehtyjä 1,5 - 2 m korkeita (pujottelu) keppejä. Kepit eivät saa osoittaa radalle, eivätkä ajosuuntaa vastaan. Keppien on annettava periksi niihin törmättäessä. Sisämutkassa olevaa ratanauhaa ei saa kiinnittää kiinteisiin kohteisiin.

Erityistä huomiota tulee kiinnittää sellaisiin kohtiin, joissa on risteävää liikennettä (esimerkiksi tieurat ja polut). Näissä kohdissa risteävä liikenne on pysäytettävä tai hidastettava. Lisäksi on tarvittaessa kyltein ilmoitettava risteävästä liikenteestä.

Lähtöalueen on oltava leveydeltään vähintään yksi metri ja korkeintaan kaksi metriä. Lähtöalueella on oltava sopiva kaide, pohjan on oltava liukuestepintainen ja lähtöalueen on oltava katettu.

Maalialueen on oltava vähintään 6 metriä leveä. Maaliviivan jälkeen on oltava vähintään 35 - 50 m pituinen riittävästi suojattu ja täysin yleisöltä suljettu jarrutusalue. Poistuminen maalialueelta on sijoitettava siten, että kilpailijoiden nopeus pysyy mahdollisimman alhaisena. Jarrutusalueella ei saa olla mitään esteitä.

2.2.5 Ratavalvojat

Itse kilpailun ja virallisten harjoitusten aikana on radan varressa oltava pillein ja varoituslipuin varustettuja ratavalvojia, jotka ovat näköyhteydessä toisiinsa. Kilpailun aikana keskeisillä ratavalvojilla on oltava radiopuhelinyhteys, jotta he voivat ilmoittaa, jos rata ei ole ajokunnossa. On suositeltavaa, että ratavalvojilla on keltaiset suojaliivit tai muu yhtenäinen varustus, jotta he erottuvat yleisöstä. Ratavalvojat on ohjeistettava tehtäväänsä. Heidän kuuluu ainakin 1) varoittaa saapuvasta ajajasta puhaltamalla pilliin riittävän paljon, ennen kuin ajaja tulee valvottavalle osuudelle, 2) pysäytettävä tulevat ajajat punaisella lipulla jos rata ole vapaa, 3) heilutettava harjoituksissa keltaista lippua jos radalla täytyy hidastaa esimerkiksi hitaampaa edellä ajavaa varten, 4) korjattava mahdollisesti vaurioituneet ratamerkinnät, 5) huolehdittava siitä, ettei yleisö tai ajajat ole radalla ja 6) ilmoitettava kilpailun aikana ylituomarille mahdollisista oikaisuista.

Ratavalvojat sijoitetaan kilpailun ylituomarin hyväksymän suunnitelman mukaisesti.

2.2.6 Ensiapu

Lähtökohtana on, että kilpailupaikalla on itse kilpailun ja virallisten harjoitusten aikana ambulanssi ja ensiapuryhmä. Ambulanssikriteeristä voidaan joustaa, mikäli ambulanssi saadaan hälytettyä siten, että se saapuu paikalle viidessä minuutissa. Tällöin paikalla on kuitenkin ehdottomasti oltava ensiapupartio.

Ensiapuryhmät sijoitetaan kilpailun ylituomarin hyväksymän suunnitelman mukaisesti.

2.3 Ajanotto ja yhteydenpito kilpailun aikana
2.3.1 Ajanottolaitteet

Sekä lähdössä että maalissa on oltava ajanottolaitteisto, joilla saadaan mitattua ajat sadasosasekunnin tarkkuudella automaattisesti. Ajanottolaitteiden toimivuus on testattava hyvissä ajoin kilpailua edeltävänä päivänä. Käsiajanottoa tulee välttää viimeiseen saakka. Dh-jaostolta on lainattavissa langallinen ajanottosysteemi, jossa on lähtöviiksi ja maalissa valokenno. Ajanottolaitteet on noudettavissa Kouvolasta.

2.3.2 Puhelinnumerolista

Ennen harjoitusten alkamista tulee tehdä lista, josta ilmenee kaikkien kisajärjestelyihin osallistuvien nimet, tehtävät, puhelinnumerot ja mahdolliset radiokutsut.

2.3.3 Radiopuhelimet

Olisi suotavaa, että virallisten harjoitusten ja kilpailujen aikana olisi käytössä radiopuhelimia. Näillä pitäisi tavoittaa ainakin kilpailun johtaja, ylituomari, ensiapupartion vanhin, kriittiset ratavahdit sekä lähtötoimitsija ja maalitoimitsija.

2.4 Lähtölistat ja tulospalvelu

Ajajien oikeusturvan sekä yleisön kannalta on tärkeä tietää koska kenenkin lähtö on.

 • DH-jaosto hoitaa ilmoittautumisen ennakkoon osoitteessa www.suomidh.fi ja toimittaa kilpailun järjestäjälle ennakkoilmoittautumisiin perustuvan alustavan lähtölistan, jonka on oltava esillä numeroiden luovutusten alkaessa.

 • Listaan täydennetään jälki-ilmoittautuneiden tiedot, mutta tiedostoa ei saa sen enempää muokata, koska se palautetaan tismalleen siinä muodossa tulospalveluun

 • Aika-ajon lopullinen lähtölista on julkaistava 30 minuuttia jälki-ilmoittautumisajan umpeutumisen jälkeen, kuitenkin viimeistään 30 minuuttia ennen lähdön alkamista

 • Kisalaskun lähtölista julkaistaan aika-ajon tulosten yhteydessä, mieluiten heti kyseisen luokan tultua maaliin.

Aika-ajo ajetaan cupin tilanteen mukaan käännetyssä järjestyksessä, eli cupin sarjaa johtava lähtee sarjansa viimeisenä. Kisalasku lasketaan aika-ajon tulosten mukaisesti käänteisessä järjestyksessä.

Lähtöväliksi suositellaan puolta minuuttia tai minuuttia.

Tulokset on pyrittävä saamaan nähtäväksi viralliselle ilmoitustaululle välittömästi kyseisen sarjan viimeisen ajajan tultua maaliin. Lopullisista tuloksista on ilmettävä aika-ajon ja kisalaskun ajat paremmuusjärjestyksessä ja ero kärkeen.

Liitteenä on esimerkki yhdistetystä lähtö- ja tuloslistasta.

Huomiona seuraava: kilpailujen järjestäjien on käytettävä jaoston toimittamaa listaa tulosten kirjaamiseen.

2.5 Tiedottaminen
2.5.1 Ennen kilpailua

Kilpailun perustiedot (liite) tulee ilmoittaa hyvissä ajoin, vähintään kuukautta ennen kilpailua sähköpostitse osoitteeseen suomidh@gmail.com, jotta ne saadaan jaettua osoitteessa www.suomidh.fi. Lisäksi perustiedot on hyvä jakaa vähintäänkin oman seuran tiedotuskanavissa.

Kilpailusta tulee tiedottaa vähintään paikalliselle lehdistölle viimeistään kilpailua edeltävänä keskiviikkona. On myös toivottavaa, että kilpailupaikan lähistölle ripustetaan kilpailusta kertovia julisteita. Tiedotuksen apuna voidaan käyttää dh-jaoston Facebookiin luomaa tapahtumasivua.

2.5.2 Kilpailun aikana

Ennen harjoitusten alkamista on keskeiseltä paikalta määritettävä virallinen ilmoitustaulu. Tämä tulee merkitä selvästi. Viralliselle ilmoitustaululle kiinnitetään kaikki kilpailua koskevat viralliset tiedotteet ja dokumentit, kuten lähtölistat ja tulokset.

Kisapaikalla on oltava mahdollisimman laajalti toimiva kuulutusjärjestelmä. Pääosa tiedottamisesta hoidetaan kuuluttamalla. On toivottavaa, että kilpailun aikainen kuulutus käsittäisi myös radalla olevista ajajista ja ajoista tiedottamisen.

Ennen kilpailun alkamista tulee järjestää ajajien kokous. Suosituksena on, että tämä pidetään virallisten harjoitusten ja aika-ajon välissä. Esimerkki ajajien kokouksessa läpikäytävistä asioista löytyy täältä. Ajajien kokouksen ajankohdasta ja paikasta tulee kertoa virallisella ilmoitustaululla jo ennen harjoitusten alkamista.

2.5.3 Kilpailujen jälkeen

Kilpailun tulokset toimitetaan välittömästi dh-jaostolle osoitteeseen suomidh@gmail.com, josta ne toimitetaan eteen päin. Lisäksi tulokset kannattaa toimittaa paikallisille lehdille ja muihin paikallisiin tiedotuskanaviin.

2.6 Kilpailujen aikataulu

Aikataulusta on ilmettävä ainakin seuraavat asiat:

 • Viralliset harjoitukset*

 • Ajajien kokous

 • Aika-ajo ja kilpailu

 

Malli tässä liitteessä.

Malli kilpailukutsusta

2.7 Kilpailun toimitsijat
 • Kilpailun johtaja

  • Rooli ja vastuut

  • Toiminta kilpailualueella

  • Ei saa osallistua itse

 • Muut tuomarit

 

 

2.8. Palkinnot ja yhteistyökumppanit

Kilpailun järjestäjä neuvottelee yhteistyökumppanit, joilta olisi hyvä pyytää vähintään tuotepalkintoja vastineeksi näkyvyydestä. Dh-jaosto toimittaa kilpailun järjestäjälle pokaalit ja mitalit sekä kauden viimeiseen osakilpailuun cupin päätöspalkinnot. Dh-jaostolta voi lisäksi tulla joitakin tuotepalkintoja dh-jaoston yhteityökumppanien näkyvyyttä vastaan.

Kilpailutapahtuman parantamiseksi paikalle kannattaa neuvotella esimerkiksi tuote-esittelijöitä, ruokatarjoilua, kuvausryhmiä ja muita tapahtumia.

 • Facebook

Suomi DH:n ja SuomiCupin yhteyshenkilö on Visa Linnala.
Visa toimii myös alamäkipyöräilyn yhteyshenkilönä Suomen Pyöräilyliittoon.

Yhteydenotot mielellään sähköpostilla suomidh@gmail.com ja WhatsApilla +358 40 8241119.

Vintek_LVIS_Logo_MD_Grey.png
Funduro_grey.png
mbp_nelio_logo_grey.png
FixXit_grey.png
Romu_Keinanen_grey.png
Elementit-E_grey.png